Жаксы ... сойлейди, жаман...сойлейди. соз... отеди, таяк... отеди созге ... булт та азады. жылытатын да жубататын да.... . соз тапканга.... жок. Жаксы соз ... семиртеди, кулак ... кандырады,....удетеди, журекке.... би...

Разное
Жаксы ... сойлейди, жаман...сойлейди. соз... отеди, таяк... отеди созге ... булт та азады. жылытатын да жубататын да.... . соз тапканга.... жок. Жаксы соз ... семиртеди, кулак ... кандырады,....удетеди, журекке.... битиреди соз жан аспандагы Байкап шайкап колка суйектен еттен курышын канат Керекти соз
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Жаксы байкап сойлейди, жаман шайкап сойлейди. 2)соз суйектен отеди, таяк еттен отеди 3)созге аспандагы булт та азады. 4)жылытатын да жубататын дасоз .5)соз тапканга колка жок. 6)Жаксы соз журекке канат битиреди
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы