Скласти текст з однорідними членами речення та звертаннями.

Скласти текст з однорідними членами речення та звертаннями.

--> ЧИТАТЬ ОТВЕТ <--