Вопрос: Слово демалыс разберите по падежам на казахском спасибо за ранее

Слово демалыс разберите по падежам на казахском спасибо за ранее

Ответы:

Атау септік---демалыс ілік септік--демалысты барыс септік--демалыса табыс септік---демалысты жатыс септік--демалыста шыыс септік--демалыстан кмектес септік--демалыспен

© 2010-2019 «Cwetochki.ru»