Вопрос: Составьте диалог на казахском языке на тему язык? СРОЧНО

Составьте диалог на казахском языке на тему язык? СРОЧНО

Ответы:

Арманнан атасы: -Ана тілі деген не?- деп срады. Сонда Арман мдірместен: - Ана тілі ол туыланнан ананы а стімен даритын нды зат. Оны рашан астерлеп, кірлетпей стауымыз керек. "зге тілді брін біл з тіліді рметте" деп бекер айтпаган. Немересіні жауабына риза болан атасы, оан мейіріммен клімсіреп арап : - Жарайсы балам! Ана тілді рметтеу р адамны парызы!-деді

© 2010-2019 «Cwetochki.ru»