Умножение многочлена на одночлен -3а*(-2ав+8с)-(ас-с)= 1/2а*(1.5а+1/2в)=

Умножение многочлена на одночлен -3а*(-2ав+8с)-(ас-с)= 1/2а*(1.5а+1/2в)=

--> ЧИТАТЬ ОТВЕТ <--