Вопрос: Запиши,поділяючі для переносу імена людей Олена,Ірина,Олег,Галина,Софія,Борис,Юрій,Лідія

Запиши,поділяючі для переносу імена людей Олена,Ірина,Олег,Галина,Софія,Борис,Юрій,Лідія

Ответы:

Оле-на,Iри-на,Олег,Га-ли-на,Со-фiя,Бо-рис,Юрiй,Лi-дiя.

© 2010-2018 «Cwetochki.ru»