Дипломная работа: Вказівки до оформлення дипломних робот

5.4 Зміст

Зміст є першим аркушем документа, на якому виконують основний напис за формою 2 (40 х 185 мм), на наступних аркушах - за формою 2а (15 х 185 мм). Додатки можуть мати іншу форму (для ДР див.таблицю 4.1).

Нумерацію на даній і наступних сторінках проставляють в основному написі (для ДР див.таблицю 4.1). Нумерація сторінок повинна бути прохідною.

До змісту включають всі заголовки (без змін !), які є в документі і додатки за формою:

Зміст

Анотація........................................................................................................4

Annotation.......................................................................................................5

Вступ..............................................................................................................6

1 Заголовок першого розділу......................................................................8

1.1 Заголовок першого підрозділу першого розділу...................................8

1.2 Заголовок другого підрозділу першого розділу...................................15

2 Заголовок другого розділу.......................................................................20

2.1 Заголовок першого підрозділу другого розділу..................................20

2.1.1 Заголовок першого пункту першого

підрозділу другого розділу..........................................................................20

2.2 Заголовок другого підрозділу другого розділу

і т.д...............................................................................................................29

Висновки......................................................................................................50

Список літератури....................................................................................53

Додаток А Найменування першого додатка.........................................55

Додаток Б Найменування другого

додатка і т.д..........................................................................57

5.5 Анотація

Анотацію розміщують після змісту з нової сторінки.

Анотація державною мовою виконується з заголовком “Анотація ” – з абзацу (для ДР див.таблицю 4.1). На наступній сторінці розміщують анотацію іноземною мовою.

Анотація має бути стислою, інформативною і містити відомості, які характеризують виконану роботу.

5.6 Вступ

Вступ пишуть з нової пронумерованої сторінки з заголовком "Вступ " з абзацу (для ДР див.таблицю 4.1).

Текст вступу повинен бути коротким і висвітлювати питання актуальності, значення, сучасний рівень і призначення дипломного проекту.

У вступі і далі по тексту не дозволяється використовувати скорочені слова, терміни, крім загальноприйнятих.

5.7 Основна (технічна) частина

К-во Просмотров: 1450
Бесплатно скачать Дипломная работа: Вказівки до оформлення дипломних робот