ЯСНО

Syn: очевидно

Ant: неясно, смутно, туманно

© 2010-2019 «Cwetochki.ru»