Пригадайте правила правопису власних назв, у поданих словах і словосполученнях п?

Пригадайте правила правопису власних назв, у поданих словах і словосполученнях п??ставте, де потрібно, велику літеру. (к)луб (с)обаководів, (т)орра, (с)трашний (с)уд, (б)азедова (х)вороба, (н)ародний (а)ртист (у)країни, (л)ьвівський (к)раєзнавчий (м)узей, (н)обелівська (п)ремія, (м)авка, (ц)ентральний (р)еспубліканський (с)тадіон, (р)ектор (у)ніверситету, (з)олоті (в)орота. Помогите,пожалуйста,даю 99 б.
Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость
Клуб, собаководів, Торра, страшний, суд, Базедова, хвороба, народний артист України, Львівський краєзнавчий музей, Нобелівська премія, мавка, Центральний Республіканський стадіон, ректор університету, Золоті Ворота
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы