Французский язык

1. В каких случаях расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния? а) при взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей; б) по заявлению одного из супругов, независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей, если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим; в) по заявлению одного из супругов, независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей, если другой супруг признан судом недееспособным; г) по заявлению одного из супругов, независимо от наличия общих несовершеннолетних детей, если другой супруг осуждён за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше 3 лет. 2. К личной собственности каждого супруга не относятся: а) имущество, принадлежавшее до вступления в брак; б) подарки родственников; в) вещи индивидуального пользования, приобретённые во время брака за счёт общих средств; г) драгоценности и предметы роскоши, приобретённые во время брака за счёт общих средств.
Задание 1. Договором между кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российская Федерации Василием Николаевичем Штыбиковым и типографией газеты “На страже Родины” был заключен гражданско-правовой договор об издании агитационных материалов. В изданных листовках не были указаны необходимые данные в соответствии с ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”. Избирательная комиссия потребовала от кандидата прекратить распространение и пригрозила привлечь его к ответственности по статье 5.12 КоАП РФ – “Изготовление и распространение анонимных агитационных материалов”. На это кандидат В.Н. Штыбиков заявил, что договор он заключал не как кандидат, а как обычный гражданин; что ответственность должен не нести не он, а типография, поскольку именно типография не выполнила необходимые требования закона. Кто является сторонами в данном правоотношении, кто и какую должен нести ответственность? Определите объект конституционно-правовых (в данном случае – избирательно-правовых отношений)?
1. Що є зайвим в даному переліку. Обов’язоком батьків є: А) забрати дитину не пізніше одного місяця з пологового будинку, Б) піклуватися про стан здоров’я, фізичний, духовний, моральний розвиток, В) забезпечити здобуття вищої освіти, Г) поважати дитину. 2. Усиновлювачем може бути особа, що старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на А) 15р, Б) 18р, В) 20р, Г) 25р. 3. Що є зайвим в даному переліку. Ухвалюючи рішення про усиновлення, суд враховує: А) матеріальний стан, Б) сімейний стан, В) здоров”я, Г) освіту усиновлювача. 4. Хто/ який орган дає дозвіл 16-річній дівчині на шлюб А) батьки, Б) суд, В) орган опіки та піклування, Г) державний орган реєстрації актів цивільного стану. 5. Яке словосполучення відповідає поняттю «аліменти» А) обов’язкові платежі, Б) благодійні внески, В) кошти на утримання дитини, Г) добровільні пожертви 6. Не можуть перебувати у шлюбі особи, які є: А) родичами прямої лінії, Б) троюрідні брат і сестра, В) неповнорідні брат і сестра, Г) усиновлювач та усиновлена ним дитина ІІІ рівень (7-9 балів) 1.Охарактеризуйте особливості умов праці та тривалості робочого часу неповнолітніх, згідно Кодексу законів про працю України. 2. Умови, за яких неповнолітні можуть працювати. 3. Неповнолітнім забороняється…. 4. Тривалість часу неповнолітніх. 1. Юридична ситуація. За умовами трудового договору, укладеного із 17- річним Антоном, 2 січня 2011року для нього встановлюється: а) 5-денний робочий тиждень із 8-годинним робочим днем, б) випробувальний термін 10 днів, в) відпустка 25 календарних днів ( з 1 грудня 2011р.) Антон заявив, що хоче відпустку влітку, але директор заявив, що відпустка надається через 11 відпрацьованих місяців) Які норми трудового законодавства було порушено при укладанні трудового договору із Антоном? ІV рівень(10-12 балів) Ви влаштовуєтеся на роботу менеджером в магазин побутової техніки. Складіть резюме.